Agencja celna

Agencja celna - to osoba uprawniona do dopełniania przed stosownymi organami celnymi w imieniu zleceniodawców wszystkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym, niemniej jednak pracownika tejże agencji, czyli agenta celnego określa się jako osobę wyspecjalizowaną w uzyskiwaniu odpraw celnych na rzecz eksporterów a także importerów.

To od nich licznej mierze zależy sprawny transport kontenera lub realizacja specjalistycznych usług rodzaju „kontener transport”.

Instytucje mianowane do pieczy nad finansową „szczelnością” państwa w ramach międzynarodowego obrotu towarowego oraz gospodarki morskiej to przede wszystkim Urzędy Celne i to z nimi szczególnie agencje celne wchodzą w kontakt w trakcie wykonywania zleceń.

Agencja celna i z pracą urzędów celnych wiąże się nieodłącznie termin Cła. Zgodnie z definicjami, cło to opłata pobierana poprzez państwo w ramach usługi np. transport kontenera (wg określonych ustawowo stawek) za przejście towaru przez granicę obszaru celnego (granicę celną).

Kontener transport. Pośród używanych powszechnie typów opłat celnych wyróżnia się mi.in. opłaty fiskalne, których celem może być dostarczenie państwu odpowiednich dochodów. Innym rodzajem opłat celnych są opłaty gospodarcze, które występują, kiedy przez nałożenie opłaty celnej państwo stara się w określony sposób oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych (pobudzając je czy także hamując określony rozwój aktywności, w ten sposób wpływając na kondycję globalną gospodarki). W ramach owego ostatniego wolno jeszcze wyróżnić poczynania reglamentacyjne regulujące pożądane kierunki jak również rozmiary obrotów zagranicznych bądź zarówno protekcyjne – mające za obowiązek chronić produkcję krajową przed rywalizacją zagraniczną.
Transport morski – w realiach Unii Europejskiej, a zwłaszcza obszaru Strefy Schengen sporo procedur celnych dotyczących wymiany pomiędzy państwami członkowskimi zostało ogromnie uproszczonych, co natomiast nie oznacza całkowitego wyrzeczenia się podmiotów tworzących rynek wspólnotowy kontroli nad swoimi obszarami celnymi w zakresie „kontener transport”. Z drugiej strony na skutek zjawiska globalizacji stale rośnie wymiana handlowa jak również towarowa nie jedynie w ramach najbliższego sąsiedztwa, tj. w Europie, natomiast bywa to zjawisko ogólnoświatowe, a udział partnerów azjatyckich, w szczególności Chin w obrocie towarowym ciągle rośnie, co znacznie ułatwia transport kontenera. Przeto zarówno agencje celne jak również agenci celni wciąż stanowią i stanowić będę wybitnie ważne ogniwo w sprawnej wymianie towarowej.
Na marginesie, warto jeszcze przytoczyć aktualną definicję komory celnej w transporcie morskim, terminu jak również mechanizmu stosowanego od wieków, co do którego narosło wiele wątpliwości. Otóż komora celna to organ administracji państwowej, którego zadaniem bywa wymiar jak również pobór ceł (również przy operacjach typu kontener transport)– kiedy także fizyczne miejsce zatrzymania oraz kontroli oraz clenia towarów przechodzących poprzez granicę celną Unii Europejskiej lub także obszaru celnego. W komorze celnej zatrzymywane także są produkty, których eksport bądź import został zakazany.