Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie będzie miał szans na odpowiedni rozwój, jeżeli nie będą do niego doprowadzone odpowiednio przepustowe dojazdowe trasy, i to nie tylko samochodowe lecz i kolejowe. W chwili aktualnej kolejowa infrastruktura pozostawia naprawdę sporo do życzenia, w szczególności w przypadku portów będzie jeszcze dużo do wykonania w tych obszarach. Jeżeli chodzić będzie o Trójmiasto, to tu dużo korzystniej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. W pierwszym miesiącu bieżącego roku do użytku została oddana linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Poza tym w trakcie realizacji jest kolejny tor na tej trasie, przez co już od września pociągi będą mogły się poruszać w każdą stronę, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu pełnych składów na dzień. Plany są znacznie większe, gdyż zgodnie z deklaracjami zarządu Gdańskiego portu przepustowość trasy ma być zwiększona nawet sześć razy. Z tego też powodu już w chwili obecnej wykonywanych jest kilka istotnych projektów, jakie na pewno pomogą w zrealizowaniu tego celu, a kilka następnych jest na etapie projektowania, konsultacji czy też gromadzenia niezbędnych zezwoleń.

Równie spory zakres wykonywanych projektów jest na terenie Portu w Gdyni. Przede wszystkim port ten ma w planach dostosować swoją infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na obsługę dużo cięższych i dłuższych pociągów niż aktualnie, bo aż do 740 metrów długości. Wykonana równocześnie porządna modernizacja systemów sterujących będzie się z kolei przyczyniać do sporego wzrostu bezpieczeństwa, a równocześnie poprawi jakość obsługi przejazdów na terenie portu. Jednym ze znacznie większych projektów, jakie naprawdę by mogły na sporo lat usprawnić połączenia kolejowe na terenie Gdyni, jest przebudowa dwóch linii które przebiegają przez to miasto. Na dzień dzisiejszy posiadają one tylko po jednym torze, a poza tym nie posiadają linii elektrycznej, tak więc obydwa te obszary byłyby do realizacji. Aktualnie ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonania, a po ukończeniu tego etapu można będzie przedstawić najlepsze rekomendacje i rozwiązania. Planowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.