Kolejny drastyczny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Następny drastyczny spadek cen za przewóz kontenerów

Opłaty za transport jednego kontenera w popularnych umowach spotowych na trasach pomiędzy Szanghajem i resztą dużych portów z Dalekiego Wschodu a portami w Europy północnej uzyskały po raz kolejny ogromnie niską wartość. Aktualnie wynoszą one niecałe 330 dolarów za jedną jednostkę kontenerową, co oznaczać będzie spadek o 27 procent w porównaniu z poprzednim okresem. Taka sytuacja występuje od dość dawna, i o ile odbiorcy są raczej usatysfakcjonowani, to transportowe firmy są w coraz większych tarapatach. Tak długo utrzymujące się niewysokie ceny bardzo wpływają na stopień rentowności połączeń, stawiając pod spory znakiem zapytania dużą ich część. Zresztą widać już dość radykalne decyzje pośród części armatorów, którzy tak zwyczajnie anulują niektóre połączenia z powodu za małej opłacalności. Wprawdzie nieco sytuację ratują niewysokie ceny paliw, także będące na bardzo niskim poziomie, ale nie jest to wystarczające na to, żeby być zadowolonym z całej tej sytuacji. Co interesujące poziom cen paliwa wpłynął na coraz bardziej popularne w ostatnim czasie rozwiązanie, to znaczy statki pływają dookoła Afryki zamiast Kanałem Sueskim, bo im się to po prostu bardziej się opłaca. Następny gwałtowny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Przed miniony tydzień spadek na szlakach między Szanghajem a Północną Europą był najbardziej spektakularny, lecz inne trasy też miały duże zniżki. Pomiędzy Chinami a śródziemnomorskimi portami było to około 24 procent, natomiast do portów na terenie Ameryki Północnej między kilkanaście a dwadzieścia. O tym, jaka jest wielkość tych obniżek świetnie świadczą wskaźniki pokazujące średnie ceny za transport kontenera. Na przykład SCFI na szlakach do portów została uzyskana wysokość 99 dolarów – tak niskiego pułapu nie było jeszcze w historii. Spory spadek zanotowany został przy ogólnym wskaźniku SCFI. W czasie poprzedniego piątku wysokość jego przedstawiała się na poziomie 566,9, jednak aktualnie zmalała do wysokości 486,7. A różne prognozy na nadchodzące tygodnie nie napawają optymizmem, bo nie ma dużych nadziei do podwyżek cen. Wprawdzie co pewien czas pojawiają się większe wzrosty, ale jednak nie mają one długiego charakteru.